Her bygger vi Nygård Handelshus

Prosjektet omfatter oppføring av et nytt handelshus for plasskrevende varehandel i Nygård Næringspark i Ås kommune. Nygård Handelshus er et frittstående bygg i 2 plan. Plan 1 inneholder byggevareforretning for Maxbo, og plan 2 inneholder 2-3 ledige utleielokaler.

Byggets volum forholder seg til eksisterende veier og plasser i næringsparken. Det er planlagt funksjonelle og publikums-vennlige plasser ved hovedinngangene i plan 1 og 2. Formspråk, materialvalg og proporsjoner er i samsvar med eksisterende bebyggelse i Nygård næringspark.

Backe Østfold er totalentreprenør, mens byggherre er Løvenskiold Eiendom. Prosjektet forventes ferdigstilt i januar 2022.