Hvem er vi?

Prosjekt Nygård Handelshus er en totalentreprise tildelt Backe Østfold. Byggherre er Løvenskiold Eiendom.

I Backe Østfold er vår filosofi at vi skal ha positiv verdiskapning i alt vi gjør. Dette oppnår vi ved å være tro mot våre verdier gjennom mange år; faglig dyktighet, ærlighet og respekt. Vi skal også ha det morsomt på jobb og det skal smitte over på våre kunder. Det er menneskene i bedriften som er vår fremste ressurs. Vi er en profesjonell og sammensveiset gjeng, med stor takhøyde, som sammen klarer å sette kunden og prosjektet i fokus. Med egne håndverkere til å utføre tømrer-, mur- og betongarbeider sikrer vi en god kvalitet på våre prosjekter. Over år har dette lagt grunnlaget for vår "nullfeilsfilosofi", vi har overlevert alle våre bygg helt uten feil de siste tre årene, og det skal vi fortsette med!

Adkomst

Det er foreløpig én hovedinngang til byggeplassen, denne benyttes som både inngang og utgang. På et senere tidspunkt med flere vareleveringer vil vi etablere en egen utgang på oversiden av bygget.

Byggeplassen er avstengt med låst port utenfor arbeidstid for å hindre at uvedkommende tar seg inn. Det er i tillegg montert et kameraovervåkningssytem tilkoblet alarmsentral som vil rykke ut om noen skulle klare å komme seg inn på plassen etter normal arbeidstid.